Trang 1 trong 90 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa tại công ty TNHH sản xuất công nghiệp Viet
Tác giả: Phạm Nguyễn Yến Sương ( Ths Hà Ngọc Minh ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng và công tác hoàn thiện hoạch định chiến lược kinh doanh phát triển trung tâm đăng kiểm xe
Tác giả: Trần Quang Trường,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHH Thiên Ân
Tác giả: Trương Thị Thúy Hà,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thiện kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp tại cty TNHH xây dựng công trình An
Tác giả: Đào Thị Nhinh,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của chi nhánh công ty TNHH
Tác giả: Phạm Thị Nga,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thiện marketing xuất khẩu sản phẩm ghế bọc nệm của công ty TNHH Scandinavian Design Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Cẩm Nhung,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.848
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yêu tố động viên người lao động tại công ty Cơ khí và Xây dựng Posco E&C Việt Nam /
Tác giả: Phạm Quang Hoan,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại xí nghiệp khí Vietsovpetro đến năm
Tác giả: Phạm Thu Huyền,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty cổ phần cao su Đồng
Tác giả: Phạm Văn Đồng,
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing cho sản phẩm giấy photocopy Double A Tại công ty TNHH SXTM
Tác giả: Trần Ngân Quỳnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn