Trang 1 trong 90 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hòan thiện công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Đệ Nhất /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Phương,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tài chính của công ty xuất nhập khẩu nông lâm -Hải sản
Tác giả: Phạm Ngọc Hoàng,
Mô tả vật lý: 63 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.151
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của chi nhánh công ty TNHH
Tác giả: Phạm Thị Nga,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX-TM Toàn
Tác giả: Nguyễn Thị Thi Thơ,
Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hà,
Mô tả vật lý: 86 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu các giải pháp nhằm hòan thiện công tác tổ chức nhân sự tại công ty Danu Vina /
Tác giả: Phùng Ngọc Chính,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số biện pháp góp phần hoàn thiện quá trình đàm phám , ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng gia
Tác giả: Đường Bửu Linh,
Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 331.542
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
Tác giả: Trịnh Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và giá thành sản phẩm tại công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu
Tác giả: Phạm Nguyễn Thị Hoàng Oanh,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh bêtông thương phẩm công ty Sai Gon-RDC /
Tác giả: Lê Minh Tâm,
Mô tả vật lý: 46 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn