Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Những bài toán tối ưu quản lý kinh doanh xây dựng /
Tác giả: Lê Văn Kiểm, Phạm Hồng Luân, ,
Mô tả vật lý: 170tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 690.068
ISBN: 9786047338023
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lý luận nhà nước và pháp luật /
Tác giả: Phạm Thị Hồng, Vũ Anh Sao, ,
Mô tả vật lý: 146tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 340
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lý luận nhà nước và pháp luật /
Tác giả: Phạm Hồng Thái, Đinh Văn Hậu, ,
Mô tả vật lý: 478tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 340
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn