Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Khảo sát độ nhiễm khuẩn và khả năng kháng kháng sinh của Escherichia coli phân lập trong thực phẩm
Tác giả: Huỳnh Lê Trung, Cao Hữu Nghĩa (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Lập trình silverlight 3.0 expression blend 3 /
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Phương Lan, ,
Mô tả vật lý: 308tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
SQL Server 2005-Lập trình thủ tục và hàm /
Tác giả: Phạm Hữu Khang chủ biên, Đoàn Thiện Ngân hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 349 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn tập : T.1 /
Tác giả: Phương Lan, Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 488 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dựng ứng dụng Web với JSP, Servlet, JavaBeans /
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 338 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Xây dựng ứng dụng Web bằng PHP và MySQL /
Tác giả: Phạm Hữu Khang chủ biên, ,
Mô tả vật lý: 382 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đánh giá khả năng đối kháng của một số chủng Trichoderma với nấm gây bệnh lở cổ rễ trên cây rau /
Tác giả: Lê Thị Mỹ Dung, Phạm Hữu Nhượng (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 131tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Microsoft SQL Server 2008 Quản trị cơ sở dữ liệu. Tập 1 /
Tác giả: Phạm Hữu Khang (chủ biên), Phương Lan (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 213tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lập trình VB6 : Giáo trình nhập môn /
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, Đoàn Thiện Ngân, ,
Mô tả vật lý: 432 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.362
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lập trình web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu My SQL 5.1. T. 2 /
Tác giả: Phạm Hữu Khang (chủ biên), Phương Lan (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 297tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn