Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
SQL Server 2005 xây dựng ứng dụng quản lý kế toán bằng C# 2005 /
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 398 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net /
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 352 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Microsoft SQL Server 2008 Quản trị cơ sở dữ liệu.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 213tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
C# 2005 Xây dựng ứng dụng tuyern dụng nhân sự trực tuyến bằng ASP.NET 2.0 và SQL Server.
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 375 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách điện tử
SQL Server 2005 :
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 343tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Xây dựng ứng dụng Web bằng PHP và MySQL /
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 382 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
SQL Server 2005-Lập trình thủ tục và hàm /
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 349 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Microsoft office sharePoint server 2007.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 004.68
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lập trình web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu My SQL 5.1.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 297tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
C# 2005 :
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 424 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn