Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý giảm ngập nước TP.HCM giai đoạn 2011-2015 và định
Tác giả: Vũ Hoàng Phương Anh, Phạm Thị Kim Dung (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Khảo sát và cải tạo trạm xử lý nước thải của nhà máy chế biến tinh bột khoai Mỹ Kim Yến - Tây Ninh
Tác giả: Phạm Hoàng Chương, Vũ Hải Yến(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương /
Tác giả: Mai Hữu Khiêm, Hoàng Trung Kiên (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.87
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế cao ốc văn phòng 225 Bến Chương Dương /
Tác giả: Phạm Thế Hoàng, Tô Văn Lận giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 114 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn