Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất chế phẩm NPV (Nucleo Polyherosis) trên ký chủ sâu
Tác giả: Lê Thị Hoàng Như,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.2436
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn