Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá các chỉ tiêu vi sinh trên sản phẩm thịt bò tại chợ Hoàng Hoa Thám /
Tác giả: Võ Thị Hải Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu tận dụng một số chế phẩm nông nghiệp để xử lý nước cấp cho phục vụ sinh hoạt /
Tác giả: Hoàng Thị Thu Hương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Diễn biến chất lượng nước mặt và những nguyên nhân làm thay đổi chất lượng nước trong hệ thống thủy
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến,
Mô tả vật lý: 148 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao năng lực cạnh tranh hệ thống siêu thị Big C giai đoạn 2012-2020 /
Tác giả: Phạm Hoàng Yến29,
Mô tả vật lý: 65tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn