Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Tổng quan về Staphylococcus aureus và đề xuất biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trên thực phẩm /
Tác giả: Nguyễn Trần Hải Hoàng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết bị thực tập về PLC :
Tác giả: Trần Văn Chính,
Mô tả vật lý: 5tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.895
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thiết bị Tự động hóa Simatic S7-200 :
Tác giả: Trần Văn Chính,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Một số bài tập ứng dụng lập trình trên Simatic S7-200 :
Tác giả: Trần Văn Chính,
Mô tả vật lý: 40 tr. ; , 32 cm
Ký hiệu phân loại: 600
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Pháp luật đại cương :
Tác giả: Phạm Thị Ngọt,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 340
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau
Tác giả: Phạm Văn Hoàng,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.1792
ISBN: 1241810010
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn