Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Gii pháp nâng cao hiu qu cho vay đi vi h sn xut ti Ngân hàng nông nghip và phát trin nông
Tác giả: Nguyễn Hoàng Anh Thơ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn