Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm xi măng Holcim tại Công ty TNHH Thương mại
Tác giả: Huyền Tôn Nữ Mai Thy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trụ sở nhà khách VP /
Tác giả: Phạm Hoàng Huynh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Bến Vân Đồn Q.4 Tp.HCM /
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn,
Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn kết của cán bộ, nhân viên tại công ty TNHH MTV xây dựng công
Tác giả: Phạm Hoàng Tuấn,
Mô tả vật lý: 163 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu áp dụng hệ thống các tiêu chí đánh giá sản phẩm carbon thấp phù hợp với điều kiện Việt
Tác giả: Hoàng Tuấn Anh,
Mô tả vật lý: 118tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7387
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tướng quân Phạm Ngũ Lão truyện thơ khuyết danh /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 139tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045900727
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phụ lục :
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn,
Mô tả vật lý: 48 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, ngừa chống vi phạm trên mạng Internet :
Tác giả: Hoàng Thanh Nam,
Mô tả vật lý: 291tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9786048021214
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn