Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Truyện cười dân gian người Việt phần truyện Trạng.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 459tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 978604902999
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyện cười dân gian người Việt.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 512tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049022968
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyện cười dân gian người Việt.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 418tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049022975
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyện cười dân gian người Việt.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 441tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049022937
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyện cười dân gian người Việt.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 419tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049022944
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Việc phụng thờ Hai Bà Trưng ở làng Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội /
Tác giả: Phạm Lan Oanh,
Mô tả vật lý: 559tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyện cười dân gian người Việt phần truyện Trạng.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 393tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049023002
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyện cười dân gian người Việt phần truyện Trạng.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 399tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049022982
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyện cười dân gian người Việt.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 407tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049022951
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyện cười dân gian người Việt phần truyện Trạng.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 495tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049023019
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn