Trang 1 trong 77 kết quả
Sắp xếp theo
Khảo sát ảnh hưởng của dung môi tách chiết đến hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết từ cây Xidi Klung
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Phước, Phạm Minh Nhựt (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 129tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của một số loại cao chiết và bước đầu định tính thành phần hóa học
Tác giả: Đinh Vũ Nghị, Phạm Minh Nhựt (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 547.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của cao chiết nước từ hoa bụp giấm (Hibiscus Sabdariffal) và ứng
Tác giả: Phạm Thị Thảo Vy , Phạm Minh Nhựt (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn và hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết ethanol 70% từ cây bồ công
Tác giả: Đoàn Lê Thảo Trang, Phạm Minh Nhựt (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 547.700
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu điều kiện tối ưu hóa cho quá trình tổng hợp các chất keo tụ sinh học từ vi khuẩn Bacillus
Tác giả: Đinh Ngọc Phương Trinh, Phạm Minh Nhựt (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của một số loại cao chiết ethanol 70% từ môt số loại thực vật tại
Tác giả: Trịnh Tuấn Anh, Phạm Minh Nhựt (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn và các định thành phần hóa học của một số loại cao chiết hoa sứ
Tác giả: Trần Phương Thùy, Phạm Minh Nhựt (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 547.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của cao chiết nước từ hoa bụt giấm ( hibiscus sabdariffa L)và ứng
Tác giả: Phạm Thị Thảo Vi, Phạm Minh Nhựt (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 583.685
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính hợp chất kháng khuẩn từ vi khuẩn Lactobacillus plantarum
Tác giả: Phạm Khánh Hưng, Phạm Minh Nhựt (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 111tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn