Trang 1 trong 82 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế chế tạo mô hình máy đục lỗ tự động bạt phủ nông nghiệp /
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên,
Mô tả vật lý: 112 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thúc đẩy các tổ chức khoa học và công nghệ chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp /
Tác giả: Phạm Ngọc Ánh,
Mô tả vật lý: 229 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 338.76
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các mô hình ra quyết định :
Tác giả: Phạm Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 240tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.403011
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Factors of motivation impacting on sale managemer's performance :
Tác giả: Pham Ngoc Anh Thu,
Mô tả vật lý: 49tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty TNHH Uyên Khang /
Tác giả: Phạm Ngọc Anh Thư,
Mô tả vật lý: 63 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm
Tác giả: Nguyễn Văn Bảo,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán của các công ty dịch vụ công ích TP.HCM /
Tác giả: Hoàng Mộng Ngọc,
Mô tả vật lý: 85tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành
Tác giả: Dương Thị Tuyết Loan,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các giải pháp thích hợp quản lý chất thải rắn tại thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng /
Tác giả: Bùi Thị Ngọc Phương,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lõng của sinh viên trường đại học công nghiệp thực phẩm Tp. Hồ Chí
Tác giả: Nguyễn Thị Hậu,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn