Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Đinh Thị Thu Thủy,
Mô tả vật lý: 76tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH