Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Factors of motivation impacting on sale managemer's performance :
Tác giả: Pham Ngoc Anh Thu,
Mô tả vật lý: 49tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s bin pháp hoàn thin công tác kế toán tiêu th thành phm và xác đnh kết qu kinh doanh /
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các nhân t nh hưng đến h thng kim soát ni b ca các đơn v hành chính s nghip trên đa bàn
Tác giả: Trần Thị Thu Hương,
Mô tả vật lý: 73tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Qui trình kim toán doanh thu bán hàng và phi thu khách hàng ti Cty TNHH Kim toán & Kế toán Hà
Tác giả: Phạm Tường Vy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế qhui hoch cung cp đin cho qun Gò Vp thuc thành ph H Chí Minh đến năm 2010 /
Tác giả: Bùi Ngọc Thư,
Mô tả vật lý: 143 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích tình hình sn xut và th trưng tiêu th sn phm ca công ty Si Thế K /
Tác giả: Trịnh Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các yếu t nh hưng đến h thng kim soát ni b ca các doanh nghip nh và va TP. H Chí Minh
Tác giả: Đinh Thị Thu Thủy,
Mô tả vật lý: 76tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Bin pháp nâng cao hiu qu qun tr nhân s ti công ty TNHH Uyên Khang /
Tác giả: Phạm Ngọc Anh Thư,
Mô tả vật lý: 63 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các nhân t nh hưng đến s la chn chính sách kế toán ca các doanh nghip nh và va tnh Bình
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà,
Mô tả vật lý: 79tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng khi s dng dch v th ATM ti ngân hàng TMCP
Tác giả: Phạm Thị Thu Hạnh,
Mô tả vật lý: 126 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn