Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh /
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ của các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn
Tác giả: Trần Thị Thu Hương,
Mô tả vật lý: 73tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty TNHH Uyên Khang /
Tác giả: Phạm Ngọc Anh Thư,
Mô tả vật lý: 63 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Qui trình kiểm toán doanh thu bán hàng và phải thu khách hàng tại Cty TNHH Kiểm toán & Kế toán Hà
Tác giả: Phạm Tường Vy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Đinh Thị Thu Thủy,
Mô tả vật lý: 76tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế qhui hoạch cung cấp điện cho quận Gò Vấp thuộc thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 /
Tác giả: Bùi Ngọc Thư,
Mô tả vật lý: 143 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Factors of motivation impacting on sale managemer's performance :
Tác giả: Pham Ngoc Anh Thu,
Mô tả vật lý: 49tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố tác động đến tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương /
Tác giả: Phạm Thị Hoài Thu,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.243
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích tình hình sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty Sợi Thế Kỷ /
Tác giả: Trịnh Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà,
Mô tả vật lý: 79tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH