Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích tình hình sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty Sợi Thế Kỷ /
Tác giả: Trịnh Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh /
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Qui trình kiểm toán doanh thu bán hàng và phải thu khách hàng tại Cty TNHH Kiểm toán & Kế toán Hà
Tác giả: Phạm Tường Vy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH