Trang 1 trong 39 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm bảo hiểm liên kết qua ngân hàng của các khách hàng cá
Tác giả: Cao Thị Ngọc Ánh, Trần Thị Ngọc Cẩm, Hoàng Thị Tú Anh,
Mô tả vật lý: 29tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Phân tích quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại công ty cổ phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt
Tác giả: Hoàng Thị Mỹ Dung, Hà Thị Ngọc Oanh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 81 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá tác động môi trường /
Tác giả: Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ, ,
Mô tả vật lý: 289 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 571
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đánh giá tác động môi trường /
Tác giả: Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ, ,
Mô tả vật lý: 296 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 571
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đánh giá rủi ro môi trường trong vận chuyển khí hóa lỏng (lpg) tại công ty cổ phần Kinh doanh Khí
Tác giả: Phạm Lê Ngọc Tú, Hoàng Hưng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7387
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn