Trang 1 trong 77 kết quả
Sắp xếp theo
Thực hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH TM & DV Bảo Thành. /
Tác giả: Phạm Thị Thúy Liễu,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thiện chiến lược Marketing nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Vesim tại CTCP dược Thiên Thanh /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Ngân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm
Tác giả: Nguyễn Văn Bảo,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán của các công ty dịch vụ công ích TP.HCM /
Tác giả: Hoàng Mộng Ngọc,
Mô tả vật lý: 85tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức chứng từ tại ngân hàng ANZ Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Bích Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành
Tác giả: Dương Thị Tuyết Loan,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Độc tố học và an toàn thực phẩm /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 399 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 615.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kiểm toán 4 /
Tác giả: Phạm Ngọc Toàn,
Mô tả vật lý: 142tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán quản trị /
Tác giả: Phạm Thị Phụng,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán quản trị /
Tác giả: Trần Đình Phụng,
Mô tả vật lý: 400tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn