Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s các gii pháp nâng cao hiu qu qun tri nhân s ti công ty TNHH Xây Dng - TM Thanh /
Tác giả: Phạm Phi Yên,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tp hp chi phí sn xut và tính giá tnh sn phm ti công ty c phn bê tông Ly Tâm Th Đc /
Tác giả: Mai Thanh Hà,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn