Trang 1 trong 53 kết quả
Sắp xếp theo
Điện tử công suất - Mạch biến đổi điện áp /
Tác giả: Quách Thanh Hải,
Mô tả vật lý: 351tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.317
ISBN: 9786046482291
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn sử dụng Arduino /
Tác giả: Trường Đình Nhơn,
Mô tả vật lý: 438tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 9786046482314
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn sử dụng Eagle :
Tác giả: Phạm Quang Huy,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 621.395
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lập trình IoT với Arduino /
Tác giả: Lê Mỹ Hà,
Mô tả vật lý: 462tr ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 9786046488644
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình xử lý ảnh Photoshop cs5 dành cho người tự học :
Tác giả: Đỗ Lê Thuận,
Mô tả vật lý: 303tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình xử lý ảnh Photoshop cs5 dành cho người tự học.
Tác giả: Đỗ Lê Thuận,
Mô tả vật lý: 304tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vẽ, mô phỏng, lập trình vi điều khiển tự học proteus bằng hình ảnh /
Tác giả: Trần Thu Hà,
Mô tả vật lý: 406tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 629.895
ISBN: 9786046482321
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Khu vườn thông minh (sử dụng PLC) /
Tác giả: Phạm Quang Huy,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.895
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Lập trình với PLC S7 1200 và S7 1500 /
Tác giả: Ngô Văn Thuyên,
Mô tả vật lý: 414tr. : , Minh họa ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 629.895
ISBN: 9786046482307
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cad trong thiết kế mạch in :
Tác giả: Nguyễn Việt Hùng,
Mô tả vật lý: 278tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.381531
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn