Trang 1 trong 54 kết quả
Sắp xếp theo
Gii pháp đy mnh hot đng thanh toán quc tế theo phương thc chng t ti ngân hàng ANZ Vit Nam
Tác giả: Phạm Thị Bích Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình x lý nh Photoshop cs5 dành cho ngưi t hc :
Tác giả: Đỗ Lê Thuận,
Mô tả vật lý: 303tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế thư vin ĐH quc gia Hà Ni /
Tác giả: Phạm Thị Thu Trang,
Mô tả vật lý: 184 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
ng dng phn mm Catia trong quá trình thiết kế sn phm và lp trình gia công khuôn mu /
Tác giả: Lê Hoàng Ngọc Tú,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu Information Extraction và Gate t đó viết chương trình ng dng /
Tác giả: Nguyễn Chánh Thành,
Mô tả vật lý: 107 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
ng dng k thut mng nơron kết hp ta đ song song trong vic ti ưu hóa công thc dưc phm /
Tác giả: Nguyễn Thành Tân,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phát trin hot đng Marketing-mix cho sn phm mũ bo him ca công ty TNHH nha Chí Thành đến 2020
Tác giả: Lại Minh Tâm,
Mô tả vật lý: 81tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao năng lc cnh tranh ca công ty TNHH xi măng Holcim Vit Nam đến năm 2020 /
Tác giả: Phạm Quang Thành,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Cơ s thiết kế máy xây dng /
Tác giả: Trương Quốc Thành,
Mô tả vật lý: 355 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 690.0284
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đin t công sut - Mch biến đi đin áp /
Tác giả: Quách Thanh Hải,
Mô tả vật lý: 351tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.317
ISBN: 9786046482291
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn