Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Ứng dụng kỹ thuật mạng nơron kết hợp tọa độ song song trong việc tối ưu hóa công thức dược phẩm /
Tác giả: Nguyễn Thành Tân,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu điều khiển hệ thống kết nối pin quang điện với lưới điện bằng biến tần /
Tác giả: Phạm Toàn Sinh,
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.31244
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn