Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế thư viện ĐH quốc gia Hà Nội /
Tác giả: Phạm Thị Thu Trang,
Mô tả vật lý: 184 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế thư viện Đại Học quốc gia Hà Nội /
Tác giả: Phạm Thị Thu Trang,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Máy và thiết bị nâng /
Tác giả: Trương Quốc Thành,
Mô tả vật lý: 366 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 690.028
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Máy và thiết bị nâng /
Tác giả: Trương Quốc Thành,
Mô tả vật lý: 366 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 690.028
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở thiết kế máy xây dựng /
Tác giả: Trương Quốc Thành,
Mô tả vật lý: 355 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 690.0284
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn