Trang 1 trong 55 kết quả
Sắp xếp theo
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức chứng từ tại ngân hàng ANZ Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Bích Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ứng dụng kỹ thuật mạng nơron kết hợp tọa độ song song trong việc tối ưu hóa công thức dược phẩm /
Tác giả: Nguyễn Thành Tân,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giáo trình xử lý ảnh Photoshop cs5 dành cho người tự học :
Tác giả: Đỗ Lê Thuận,
Mô tả vật lý: 303tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH xi măng Holcim Việt Nam đến năm 2020 /
Tác giả: Phạm Quang Thành,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Điện tử công suất - Mạch biến đổi điện áp /
Tác giả: Quách Thanh Hải,
Mô tả vật lý: 351tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.317
ISBN: 9786046482291
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu Information Extraction và Gate từ đó viết chương trình ứng dụng /
Tác giả: Nguyễn Chánh Thành,
Mô tả vật lý: 107 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ứng dụng phần mềm Catia trong quá trình thiết kế sản phẩm và lập trình gia công khuôn mẫu /
Tác giả: Lê Hoàng Ngọc Tú,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế thư viện ĐH quốc gia Hà Nội /
Tác giả: Phạm Thị Thu Trang,
Mô tả vật lý: 184 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phát triển hoạt động Marketing-mix cho sản phẩm mũ bảo hiểm của công ty TNHH nhựa Chí Thành đến 2020
Tác giả: Lại Minh Tâm,
Mô tả vật lý: 81tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Cơ sở thiết kế máy xây dựng /
Tác giả: Trương Quốc Thành,
Mô tả vật lý: 355 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 690.0284
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH