Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giái thành sản phẩm tại công ty cổ phần thức ăn thủy sản
Tác giả: Phan Hồ Tường Vy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Qui trình kiểm toán doanh thu bán hàng và phải thu khách hàng tại Cty TNHH Kiểm toán & Kế toán Hà
Tác giả: Phạm Tường Vy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tác động của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành bất động sản
Tác giả: Phạm Tường Vy,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15244
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai /
Tác giả: Lâm Thị Tường Vy,
Mô tả vật lý: 47tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 342.06
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tường Vi,
Mô tả vật lý: 51tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 342.06
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn