Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu tận dụng một số chế phẩm nông nghiệp để xử lý nước cấp cho phục vụ sinh hoạt /
Tác giả: Hoàng Thị Thu Hương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tài nguyên du lịch /
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến,
Mô tả vật lý: 399tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 338.479
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Khảo sát chất lượng nguồn nước mặt trên địa bàn quận Bình Tân,đề xuất biện pháp xử lý /
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu tận dụng phế phẩm nông nghiệp làm vật liệu xây dựng /
Tác giả: Vũ Thị Bách,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tài nguyên du lịch /
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến,
Mô tả vật lý: 399 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 338.479
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Diễn biến chất lượng nước mặt và những nguyên nhân làm thay đổi chất lượng nước trong hệ thống thủy
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến,
Mô tả vật lý: 148 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiệu quả của COMPOST ủ từ xơ dừa và phân bò bổ sung chế phẩm BIO-F trên cây cà chua /
Tác giả: Trần Thị Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu tận dụng phế phẩm nông nghiệp làm vật liệu xây dựng /
Tác giả: Vũ Thị Bách,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.746
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nâng cao năng lực cạnh tranh hệ thống siêu thị Big C giai đoạn 2012-2020 /
Tác giả: Phạm Hoàng Yến29,
Mô tả vật lý: 65tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á /
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến,
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 330.95
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn