Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Students' satisfaction on educational quality at the foreign language center of Viet nam National
Tác giả: Pham Nhu Huynh,
Mô tả vật lý: 47tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế và chế to thiết b t đng th nghim kh năng chu nhit và chu cháy ca các thiết b
Tác giả: Phạm Thị Dung,
Mô tả vật lý: 131 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các yếu t nh hưng đến giá tr thương hiu trưng đi hc Công ngh TP.H Chí Minh /
Tác giả: Phạm Thị Huỳnh Như,
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.827
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Các yếu t nh hưng đến giá tr thương hiu trưng Đi hc Công ngh Tp. H Chí Minh /
Tác giả: Phạm Thị Huỳnh Như,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.827
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn