Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu tình hình tiêu th sn phm gch đt sét nung ti công ty c phn đu tư & xây dng Tin
Tác giả: Chu Thị Hồng Lý,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán chi phí sn xut và tính giá thành sn phm ti nhà máy chế biến g Forimex II /
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lê,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích chi phí và giá thành sn phm ti phân xưng II công ty c phn thu sn s 1 /
Tác giả: Lê Thị Ngọc Lài,
Mô tả vật lý: 68 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.1552
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
ng dng phn mm Catia trong quá trình thiết kế sn phm và lp trình gia công khuôn mu /
Tác giả: Lê Hoàng Ngọc Tú,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán tp hp và tính giá thành sn phm ti công ty TNHH MTV Dch V Công Ích Qun 1 /
Tác giả: Lê Thị Ngọc Giàu,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Gii pháp đy mnh hot đng thanh toán quc tế theo phương thc chng t ti ngân hàng ANZ Vit Nam
Tác giả: Phạm Thị Bích Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp marketing nhm nâng cao kh năng tiêu th sn phm dch v ti công ty C phn
Tác giả: Bùi Văn Huấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu công ngh sn xut Malt thóc huyết rng - phát trin sn phm thc ung dinh dưng cho
Tác giả: Lê Uyên Minh,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 663
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Hi thoi Vit - Nga /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 491.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
H'Mon Đăm Noi trưng ca dân tc Bâhnar /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049721427
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn