Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Tạo chế phẩm diệt sâu khoang spodoptera litura từ dịch nuôi cấy vi khuẩn serratia marcescens SH1 /
Tác giả: Lê Thị Ngọc Dung,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.34
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Ứng dụng phần mềm Catia trong quá trình thiết kế sản phẩm và lập trình gia công khuôn mẫu /
Tác giả: Lê Hoàng Ngọc Tú,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn