Trang 1 trong 26 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH trang bị bảo hộ
Tác giả: Võ Trần Kiên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế thư viện ĐH quốc gia Hà Nội /
Tác giả: Phạm Thị Thu Trang,
Mô tả vật lý: 184 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải thuật mã hóa mật mã RSA /
Tác giả: Lê Phước Hoài Chinh,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thừa kế không thụ thuộc vào nội dung di chúc theo bộ luật dân sự 2015 thực trạng và kiến nghị /
Tác giả: Phạm Thị Trâm,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm vi sinh xử lý Nitơ trong nước ao nuôi tôm thẻ chân trắng ở quy mô
Tác giả: Giáp Hồ Gia Bảo,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hệu quả quản trị nguồn nhân lực của tổng đại lý FEDEX/ Bưu
Tác giả: Nguyễn Thị Trang Thùy,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ trái cây của các tỉnh đồng bằng sông cửu long /
Tác giả: Phạm Thị Hồng Cúc,
Mô tả vật lý: 48 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 338.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm dịch vụ tại công ty Cổ phần
Tác giả: Bùi Văn Huấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu tại công ty TNHH Điện tử Foster (Việt Nam) 6 tháng đầu năm 2008
Tác giả: Phạm Thị Thu Nga,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty sản xuất giấy An Bình /
Tác giả: Nguyễn Đức Cảnh,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn