Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỚNGẢM PHẨM TẠI CÔNG TY
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Đinh Tiên Minh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Một số kiến nghị về tội xâm phạm tình dục trẻ em /
Tác giả: Quách Hồng Niệm, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Vũ Anh Sao(GVHD),
Mô tả vật lý: 30tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 344.0327
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn