Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Giải pháp marketing - mix cho sản phẩm hạt điều tại công ty TNHH MTV paramita giai đoạn 2017-2020
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Ý,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu áp dụng hệ thống các tiêu chí đánh giá sản phẩm carbon thấp phù hợp với điều kiện Việt
Tác giả: Hoàng Tuấn Anh,
Mô tả vật lý: 118tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7387
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Ảnh hưởng của salicylic acid và nano chitosan, đồng và bạc đến sự tăng trưởng, tạo cây hoàn chỉnh
Tác giả: Phạm Thanh Diệu Minh,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chiến lược phát triển sản phẩm của công ty TNHH TM-DV Hiệp Thành Phát /
Tác giả: Võ Thị Diệu Phước,
Mô tả vật lý: 76 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mối quan hệ giữa quản trị công ty với hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sở
Tác giả: Đào Thị Ngọc Thương,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn