Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Nhng gii pháp nâng cao hiu qu công tác qun lý gim ngp nưc TP.HCM giai đon 2011-2015 và đnh
Tác giả: Vũ Hoàng Phương Anh, Phạm Thị Kim Dung (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến đến đng lc làm vic ca nhân viên trong trung tâm kim đnh và
Tác giả: Phạm Trung Hiếu , Nguyễn Ngọc Đức (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s bin pháp nhm nâng cao hiu qu s dng vn ti xí nghip dưc phm trung ương 24 /
Tác giả: LƯƠNG THÀNH TÂN, ,
Mô tả vật lý: 64 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 332.041
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nâng cao hiu qu hot đng kênh phân phi sn phm ca công ty THH MTV Quang Thành Đt th trưng
Tác giả: Nguyễn Thị Thịnh, Trương Quang Dũng(GVHD), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phát trin thương hiu Mobifone thông qua đo lưng s tha mãn ca khách hàng s dng Mobifone ti
Tác giả: Đoàn Thị Trung Thu, Phạm Xuân Giang (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế trm biến áp 110KV/22KV Phng Hip - Hu Giang /
Tác giả: Hồ Phạm Hiếu Trung, Nguyễn Thanh Phương giáo viên hướng dẫn, Ngô Cao Cường giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 112 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thc trng và các gii pháp nhm nâng cao hiu qu hot đng tín dng trung và dài hn ti NH TMCP
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thiện, Phạm Hải Nam (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Các yếu t nh hưng lòng trung thành ca nhân viên ti công ty c phn thế gii di đng /
Tác giả: Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Văn Trãi (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 123tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 11840110611
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Sn xut chế phm nm paecilomyces lilacinus phòng tr tuyến trùng meloidogyne sp. gây hi trên cây
Tác giả: Đinh Thành Hiếu, Nguyễn Thị Hai (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tác đng ca cht lưng sn phm đến phát trin thương hiu ca các doanh nghip /
Tác giả: Lê Trung Kiên, Phan Đình Nguyên(GVHD), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn