Trang 1 trong 17 kết quả
Sắp xếp theo
Thc trng và các gii pháp nhm nâng cao hiu qu hot đng tín dng trung và dài hn ti NH TMCP
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thiện,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phát trin thương hiu Mobifone thông qua đo lưng s tha mãn ca khách hàng s dng Mobifone ti
Tác giả: ĐoànThị Trung Thu,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tìm hiu v các k thut ng dng Test nhanh trên thc phm /
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Trung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Chế to thiết b kho sát đưng hm /
Tác giả: Phạm Trung Hiếu,
Mô tả vật lý: 55tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kh năng kim soát tuyến trùng bưu r cây h tiêu ca chế phm NEMAITB nhà lưi /
Tác giả: Đỗ Duy Cường,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Điu khin thiết b đin /
Tác giả: Phạm Trung Hiếu,
Mô tả vật lý: 93 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Mt s bin pháp nhm nâng cao hiu qu s dng vn ti xí nghip dưc phm trung ương 24 /
Tác giả: LƯƠNG THÀNH TÂN,
Mô tả vật lý: 64 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 332.041
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Các yếu t nh hưng lòng trung thành ca nhân viên ti công ty c phn thế gii di đng /
Tác giả: Phạm Trung Hiếu,
Mô tả vật lý: 123tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 11840110611
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến đến đng lc làm vic ca nhân viên trong trung tâm kim đnh và
Tác giả: Phạm Trung Hiếu,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân Lp và Sn xut chế phm nm paecilomyces lilacinus phòng tr tuyến trùng meloidogyne sp. gây
Tác giả: Đinh Thành Hiếu,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn