Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Nội thất văn phòng đại diện công ty mỹ phẩm The Face shop /
Tác giả: Tăng Tuyết Trinh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiệu quả và quan điểm của doanh nghiệp về các sản phẩm có nhãn sinh thái tại tp.hcm /
Tác giả: Vương Tuấn Phong,
Mô tả vật lý: 8730 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên khối ngoài
Tác giả: Nguyễn Đức Anh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên khối ngoài
Tác giả: Phạm Tuấn Phong,
Mô tả vật lý: 129tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Văn phòng làm việc quận 9 /
Tác giả: Phạm Minh Tuấn,
Mô tả vật lý: 221tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, ngừa chống vi phạm trên mạng Internet :
Tác giả: Hoàng Thanh Nam,
Mô tả vật lý: 291tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9786048021214
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn