Trang 1 trong 60 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá tác động môi trường và đề xuất giải pháp phù hợp cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột cà
Tác giả: Trần Nguyễn Đức Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu thiết kế máy trộn bột mì bán tự động /
Tác giả: Phạm Đức Hiếu,
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 30cm + , 1 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 621.815
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa giai đoạn
Tác giả: Phạm Văn Đức,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Văn hóa ẩm thực Thái Bình /
Tác giả: Phạm Minh Đức,
Mô tả vật lý: 421tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.109597
ISBN: 9786047000807
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo dục học đại cương :
Tác giả: Nguyễn Sinh Huy,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 374.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân tích hoạt động kinh doanh /
Tác giả: Phạm Văn Dược,
Mô tả vật lý: 202tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Văn hóa học dẫn luận /
Tác giả: Phạm Đức Dương,
Mô tả vật lý: 359tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 306
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Máy và thiết bị lạnh /
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi,
Mô tả vật lý: 292 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.57
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lịch sử văn hóa Đông Nam Á /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1555tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 959
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật lạnh ứng dụng /
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi,
Mô tả vật lý: 372 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.56
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn