Trang 1 trong 39 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích hoạt động kinh doanh /
Tác giả: Phạm Văn Dược,
Mô tả vật lý: 202tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán chi phí :
Tác giả: Phạm Văn Dược,
Mô tả vật lý: 192tr, ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 657.42
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế và thi công mô hình máy cắt tự động /
Tác giả: ThS, Trần Viết Thắng,
Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mô hình và cơ chế vận hành kế toán quản trị /
Tác giả: Phạm Văn Dược,
Mô tả vật lý: 300tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp /
Tác giả: Phạm Văn Dược,
Mô tả vật lý: 278tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kế toán quản trị :
Tác giả: Phạm Văn Dược,
Mô tả vật lý: 501 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Một số chuyên đề thuốc cổ truyền :
Tác giả: Phạm Xuân Sinh,
Mô tả vật lý: 190tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 615.88
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kế toán chi phí :
Tác giả: Phạm Văn Dược,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 657.42
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh /
Tác giả: Phạm Văn Dược,
Mô tả vật lý: 276 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân tích hoạt động kinh doanh /
Tác giả: Phạm Văn Dược,
Mô tả vật lý: 340 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn