Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế nội thất văn phòng Shiseido /
Tác giả: Ngô Thị Hoài,
Mô tả vật lý: 25 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt đáp ứng
Tác giả: Phạm Văn Ngọ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tuyển dụng và đãi ngộ người tài /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.311
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nguyên lý thống kê kinh tế :
Tác giả: Ngô Thị Thuận,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 519.502465
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lập trình PLC S7 1200 và S7 1500 /
Tác giả: Ngô Văn Thuyên,
Mô tả vật lý: 414 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 629.895
ISBN: 9786046482307
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lập trình với PLC S7 1200 và S7 1500 /
Tác giả: Ngô Văn Thuyên,
Mô tả vật lý: 414tr. : , Minh họa ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 629.895
ISBN: 9786046482307
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH