Trang 1 trong 27 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiệu quả và đề xuất biện pháp cải tiến hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 và hệ
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm Phụng , Thái Văn Nam(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn
Tác giả: Phan Thanh Huyền, Phạm Thị Phụng (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 147tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.904
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức công tác kế toán trong các cơ quan hành chính sự nghiệp
Tác giả: Lương Thị Hồng Hoa , Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.61
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại các cơ sở y
Tác giả: Dương Thụy Hiền, Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 114 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố bên trong công ty kiểm toán độc lập tắc động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính
Tác giả: Nguyễn Minh Châu, Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng phần mềm kế toán tại các đơn vị y tế công lập trên địa
Tác giả: Vũ Thị Phương Thảo, Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 140tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở nông nghiệp và phát
Tác giả: Nguyễn Hải Đăng, Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 116tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.61
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán quản trị chi phí tại các công ty điện lực trên địa bàn
Tác giả: Tạ Thị Thanh Huyền, Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 135tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích độ tin cậy của hệ kết cấu dây căng sử dụng mạng nơ ron nhân tạo và phương pháp FORM /
Tác giả: Phụng Công Toàn Thể, Nguyễn Văn Giang (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất thương mại
Tác giả: Tống Minh Nghĩa, Phạm Thị Phụng (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn