Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Sử thi Mường.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 431tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049022180
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sử thi Chăm.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 429tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049023484
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sử thi Chăm.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 521tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049023460
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Tác giả: Phan Đăng Nhật,
Mô tả vật lý: 646tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786049023750
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sử thi Chăm.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 455tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049023477
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số :
Tác giả: Phan Đăng Nhật,
Mô tả vật lý: 224 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786046203124
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Tác giả: Phan Đăng Nhật,
Mô tả vật lý: 511tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786049023729
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sử thi Thái /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 421tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 978604902203
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sử thi Mường.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 541tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049022197
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật tục Chăm và luật tục Raglai /
Tác giả: Phan Đăng Nhật,
Mô tả vật lý: 771tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786047001651
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn