Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế tòa nhà Bảo Việt /
Tác giả: Lê Đức Thịnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Dự báo diễn biến chất lượng môi trường đề xuất giải pháp công nghệ phục hồi môi trường bãi chôn lấp
Tác giả: Phan Đức Thịnh,
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tính toán lựa chọn phương thức vận hành lưới điện phân phối Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Nguyễn Quốc Thịnh,
Mô tả vật lý: 133tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Lập hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp phần thân hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài
Tác giả: Nguyễn Đức Thịnh,
Mô tả vật lý: 118tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Căn Bệnh Hà Lan /
Tác giả: Phan Kính Ân,
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.542
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Khảo sát hiện trạng và đề xuất mô hình trung tâm trao đổi thông tin chất thải cho KCN Biên Hòa
Tác giả: Phan Đức Thịnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế đường dây phân phối trung áp-trạm biến áp phân phối hạ áp - cung cấp điện công trình nhà /
Tác giả: Vương Đức Thịnh,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Căn bệnh Hà Lan /
Tác giả: Lê Đức Thịnh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.542
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH