Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích và thiết kế chính sách bảo mật cho công ty cao su Thống Nhất /
Tác giả: Thái Minh Huy, Cao Thăng Tiến, Lý Anh Tuấn giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn