Trang 1 trong 935 kết quả
Sắp xếp theo
Thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần
Tác giả: Trần Tiến Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hoàn thiện kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp tại cty TNHH xây dựng công trình An
Tác giả: Đào Thị Nhinh,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH TM & DV Minh Phương.
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Hằng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu ứng dụng HMI trong việc điều khiển giám sát hệ thống phân loại sản phẩm /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương,
Mô tả vật lý: 169 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tìm hiểu về quy trình và bước đầu xây dựng GMP cho sản phẩm kẹo cứng và kẹo mềm tại công ty Bibica /
Tác giả: Nguyễn Anh Trinh,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế đường qua hai điểm ab /
Tác giả: Nguyễn Duy Hưng,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hướng dẫn sử dụng phần mền thiết kế chiếu sáng Luxicon /
Tác giả: Dương Lan Hương,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.320285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nhà khoa hóa trường đại học khoa học tự nhiên /
Tác giả: Phạm Văn Trường,
Mô tả vật lý: 123 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nâng cao hiệu quả đào tạo và sử dụng lao động tại công ty cổ phần đâu tư & xây dựng Trường An
Tác giả: Nguyễn Huy Hoàng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Sử dụng phần mềm APLAC 7.80 thiết kế mạch trộn tần số (MIXER) /
Tác giả: Phạm Thị Kim Phượng,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.388
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn