Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích tình hình tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng CN Bùi Hữu Nghĩa /
Tác giả: Võ Hoàng Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tài chính doanh nghiệp /
Tác giả: Phan Đình Nguyên,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Khảo sát độ nhiễm khuẩn và khả năng kháng kháng sinh của Pseudomonas aeruginosa phân lập trong nước
Tác giả: Khang Bảo Khánh,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 579.332
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tài chính doanh nghiệp /
Tác giả: Phan Đình Nguyên,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Khảo sát độ nhiễm khuẩn và khả năng kháng kháng sinh của Escherichia coli phân lập trong thực phẩm
Tác giả: Huỳnh Lê Trung,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và ánh sáng lên sự sinh trưởng của cây lan
Tác giả: Phan Hữu Nghĩa,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn