Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích báo cáo tài chính doanh nghp Phú Quý Thun /
Tác giả: Huỳnh Tấn Phát,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích quy trình làm hàng container xut ti Tân cng - Cát Lái thuc Tng công ty Tân cng Sài
Tác giả: Nguyễn Kim Bình,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin quy trình đón tiếp và phc v khách ca b phn l tân (Khách sn Continental). /
Tác giả: Nguyễn Tiến Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu và tính toán thc nghim quá trình hiếu khí th đng - có xáo trn đ sn xut phân
Tác giả: Lê Thị Hòa,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 631.875
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến cht lưng dch v k thut ti trung tâm Dch v K thut chi
Tác giả: Phan Quý Tân,
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn