Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kỹ thuật tại trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật – chi
Tác giả: Phan Quý Tân, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích quy trình làm hàng container xuất tại Tân cảng - Cát Lái thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài
Tác giả: Nguyễn Kim Bình, Ngô Ngọc Cương(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Phân tích báo cáo tài chính doanh nghệp Phú Quý Thuận /
Tác giả: Huỳnh Tấn Phát, Lê Đình Thái (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn