Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích báo cáo tài chính doanh nghệp Phú Quý Thuận /
Tác giả: Huỳnh Tấn Phát,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu và tính toán thực nghiệm quá trình ủ hiếu khí thụ động - có xáo trộn để sản xuất phân
Tác giả: Lê Thị Hòa,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 631.875
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích quy trình làm hàng container xuất tại Tân cảng - Cát Lái thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài
Tác giả: Nguyễn Kim Bình,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kỹ thuật tại trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật – chi
Tác giả: Phan Quý Tân,
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện quy trình đón tiếp và phục vụ khách của bộ phận lễ tân (Khách sạn Continental). /
Tác giả: Nguyễn Tiến Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn