Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Determinants of customer's loyalty at low cost airlines- case tiger airways Vietnam /
Tác giả: Tran Hoang Quoc Khanh,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Sinh học phân tử và kỹ thuật gen /
Tác giả: Hoàng Quốc Khánh,
Mô tả vật lý: 98tr . ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 660.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Chung cư Tân Khánh /
Tác giả: Phan Quốc Khoa,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển quốc tế ( INDECO ) /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Khanh ( Ths Nguyễn Quỳnh Tứ Ly ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phép tính vi tích phân :
Tác giả: Phan Quốc Khánh,
Mô tả vật lý: 391 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hệ thống điều khiển thiết bị điện qua đường dây điện lực - phần thu /
Tác giả: Đinh Quốc Hùng,
Mô tả vật lý: 62 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân lập và định danh vùng gen its của nấm men nhiễm bệnh trên da chó nuôi tại Tp. Hồ Chí Minh /
Tác giả: Huỳnh Long Thủ,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quy hoạch tuyến tính :
Tác giả: Phan Quốc Khánh,
Mô tả vật lý: 456 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Chiến lược phát triển cho các ngân hàng thương mại cổ phần vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Phạm Thị Hoàng Lộc,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng phương thức thư tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần
Tác giả: Nguyễn Phước Tôn Nữ Thùy Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH