Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng BIDV /
Tác giả: Phan Thị Hồng Cúc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích thiết kế và xây dựng chương trình quản lý điểm sinh viên trên mạng cục bộ (LAN) /
Tác giả: Hồ Thị Hồng Nguyên,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Bình Dương /
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Việt,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.243
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH