Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty Bến Thành (Sunimex) trong năm 2001 - 2003 và
Tác giả: Hoàng Xuân Tùng,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim đến năm 2015 /
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Tứ Ly,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu mã xoắn trong hệ thống truyền tin /
Tác giả: Phan Thanh Tùng,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3845
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn phân tích sự làm việc của hệ kết cấu bảo vệ ngăn chặn đá rơi tự
Tác giả: Đỗ Thanh Tùng,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 624.15132
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu và khảo sát hàm lượng nitrate có trong một số loại rau củ quả bằng phương pháp sắc ký
Tác giả: Phan Ngọc Lâm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại
Tác giả: Nguyễn Mộng Long Châu,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Điều khiển từ xa qua đường dây điện thoại /
Tác giả: Phan Thanh Tùng,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.385
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế KTX trường CĐ Kỹ thuật Vĩnh Long /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
VHD international company - improving project management capacity and success /
Tác giả: Ho Thanh Tung,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải pháp tổng hợp bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn huyện Bến
Tác giả: Phan Hữu Thanh Tùng,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.9116
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn