Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s gii pháp nhm hoàng thin hot đng qun tr tài chính ca công ty C phn đu tư phát trin
Tác giả: Quách Thị Ngọc Trân,
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn